Ny skogsstrategi på Söderlångvik gård

Konstsamfundet har fattat beslut om en skogsstrategi som ska fungera som styrdokument för föreningens skogsbruk på Kimitoön under de kommande decennierna. Implementeringen av strategin inleddes i början av 2023. Konstsamfundet äger ca 7000 hektar skog på Kimitoön, varav drygt 4000 hektar s.k. produktiv skogsmark.

Utgångspunkten för föreningens skogsstrategi är att gårdens skogsbruk ska skötas på ett så hållbart sätt som möjligt, med beaktande av naturens mångfald, kolbindningen, besöksnäringen och samhällsrelationerna. 

  • Vi är måna om att lokalbefolkningen är informerad om utvecklingen av Konstsamfundets skogsbruksplaner, och dialogen med dem är en del av strategin, säger Föreningen Konstsamfundets vd, Stefan Björkman.  

Konstsamfundet har redan tidigare haft knappt 300 hektar strikt skyddad skog, och senare i år räknar man med att freda ytterligare ett drygt 100 hektar stort område, det så kallade Purunpää Norra, som blir en utvidgning av nuvarande Ölmos-Purunpää skyddsområde. Utöver de strikt skyddade skogarna har gården ca 330 hektar strandnära skogar som är skyddade från byggande. Enligt planen fredas under de kommande 10 åren ytterligare ca 100 hektar. De här planerna bygger bl.a. på slutsatser från en pågående naturinventering, som visar att de här områdena har potential att med tiden utvecklas till värdefulla naturtyper och -områden. 

  • När man är en så stor skogsägare som Konstsamfundet, är det ännu viktigare än annars att man sköter sina ägor ansvarsfullt och långsiktigt. I arbetet med den här strategin har vi kartlagt både möjligheter, risker och behov, och nu har vi en plan med en rad åtgärder som känns hållbara, säger Stefan Björkman.

Utöver fredningen nämns också en lång rad andra åtgärder i Konstsamfundets skogsstrategi: kontinuitetsskogsbruk, FSC skogscertifiering, slutavverkningsområdenas storlek och form, återställande av dikade torvmarker, ökad andel blandskog, plantering av ädla lövträd och blommande träd, bevarande av s.k. evighetsträd och solitära träd och anläggande av nya våtmarker. Skogsbruket skall också viltanpassas.

  • Tanken är inte att alla de här åtgärderna tas i bruk samtidigt, men de utgör tillsammans den verktygsback som vi har beslutat att vi skall använda oss av, berättar Söderlångviks förvaltare och skogsansvariga Mikael Jensen.

Av åtgärderna påverkas det omgivande lokalsamhället i första hand av kontinuitetsskogsbruket. Metoden baserar sig på en naturlig föryngring av skogen och innebär i praktiken att kalhuggning inte används på de områden där den här metoden används, utan att skogen alltid är trädbeklädd. Det har fördelar för landskapet, och gynnar den biologiska mångfalden och de vilda djur som lever i skogen. 

  • Vi övergår till kontinuitetsskogsbruk på områden som lokalsamhället och vår egen besöksnäring använder aktivt, t.ex. där gårdens naturstigar går, säger Mikael Jensen. Utöver det går vi in för den metoden på alla andra platser i gårdens skogar där de naturliga förutsättningarna och utgångsläget lämpar sig för det, konstaterar han.

Uppskattningsvis 1000 hektar skog kommer att skötas med kontinuitetsskogsbruk.

Skogsstrategin är uppgjord med sikte på de kommande 20 åren.

  • Vi följer naturligtvis hela tiden med utvecklingen och tar till oss ny kunskap. Om och när det finns behov för det uppdaterar vi strategin, oberoende av om det är om 5, 10 eller 20 år, säger Stefan Björkman. 

Kom med på Blomsterdagens trädgårdsmarknad!

Söderlångvik gård är känt för sitt magnifika museum med den vackra parken, enastående natur med havsutsikt, den härliga restaurangen och årets höjdpunkt, skördefesten Äppeldagen.

Nu förbereder gården sig för säsongsöppningen Blomsterdagen med massor av roligt program för hela familjen lördagen den 27 maj 2023. 

Bland annat en trädgårdsmarknad, dit vi nu samlar anmälningar!

swedish

Söderlångvik gårds nya vd tillträder

Besöksnäringen har blivit en allt viktigare del av verksamheten på Söderlångvik gård på Kimitoön som ägs av Föreningen Konstsamfundet. För att ytterligare utveckla den delen av verksamheten har organisationen anställt en ny verkställande direktör, pol.mag Annika Jansson, född 2.10 1971. Jansson är för närvarande anställd som verksamhetsledare på Finlands Svenska Marthaförbund och har tidigare arbetat bl.a. som projektchef på Hanaholmen, som kampanjchef och kontaktchef på Svenska Folkpartiet och på Folkhälsan. 

swedish

Kom och hälsa på oss till resemässan!

Söderlångvik gård och flera andra av Kimitoöns unika sevärdheter och mångsidiga aktiviteter kommer att ha en gemensam avdelning på resemässan i Helsingfors mässcentrum under publikdagarna den 20-22 januari.

Du kan delta i en utlottning vid vår monter! Den lyckliga vinnaren får ett exemplar av boken Amos Andersons Söderlångvik samt bjuds på ett gratis besök till Söderlångvik gård tillsammans med 5 vänner. I paketet ingår en 1 h guidad rundtur i museet och parken, lunch på Café Söderlångvik samt kaffe med Söderlångviks egen glass!

Vi finns vid monter 6n2. Varmt välkommen!

God Jul och Gott Nytt År!

När året lider mot sitt slut vill vi passa på att skicka ett varmt tack till alla trevliga gäster som vi haft på besök under året. Vi är glada att just du kom hit och fick uppleva Amos Andersons vackra paradis! Tusen tack för all respons vi fått, rosorna gör oss glada och kritiken motiverade att göra ännu bättre ifrån oss nästa år. Vi ser fram emot ett spännande 2023 med intressanta nyheter.

Tack till alla kolleger och samarbetspartners – ingen nämnd och ingen glömd, ni är många som bidrar till att gårdens verksamhet hålls levande, utvecklas och är till nytta och glädje för många människor.

Vi hoppas ni alla njuter av julhelgerna och så ses vi förhoppningsvis nästa år – kanske redan i januari? Då är vi med i Kimitoöns avdelning på Helsingfors resemässa, Matka Nordic Travel Fair 19-21.1.2023. Väl mött!

Söderlångvik gård tackar för en fin säsong

Tack för en fantastisk sommarsäsong 2022 till alla våra gäster, kolleger och samarbetspartners! Vi uppskattar all feedback som ni än en gång skickat till oss, både under säsongen och som svar på våra enkäter. Era ord ger oss både mycket glädje och energi och förser oss med verktyg till att utveckla verksamheten vidare.

swedish

Välkommen till Konststugan Alma!

Hela familjens konststuga Alma öppnas i likhet med gårdens andra tjänster på torsdagen den 5 maj 2022 kl 11.00.

I Konststugan Alma får barn rita, färglägga bilder eller måla på stenar på egen hand. Konststugan är öppen under sommarsäsongen varje dag kl. 11–17 (undantag midsommaren fre-sö då även restaurangen och museet är stängda). 

De färdiga teckningarna får man ta med sig hem eller så kan man hänga dem på någon av de färgglada magnettavlorna på väggarna. Den målade stenen får man ta med sig som minne eller lämna den i stugan så att andra också kan glädjas av den. 

Konststugan Alma har fått sitt namn efter Alma som i tiderna arbetade på gården. Hon bodde i stugan och hade bl.a. hand om gårdens höns. 

Foto: Söderlångvik gård / Hanna Vuorio-Wilson