Fotografier 47 x N.N.

29.8 – 30.9.2022, Amos garage på Söderlångvik gård

Utställningen Black Kaffinobox XXVI består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera-evenemang, som genomfördes på Söderlångviks museum den 2-3 juli 2022. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av Kaffinoboxar, dvs. surrogatkaffeförpackningar. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 47 fotografier. Black Kaffinobox XXVI är en kollektiv utställning om Söderlångviks museum och dess närmiljö sett ur flera synvinklar.

Ett stort tack till alla som deltog i sommarens evenemang, utan er insats skulle inte denna utställning kunna genomföras!

För ytterligare information: Hans G. Hästbacka, 0400 381 513, hansghastbacka@hotmail.com