Söderlångvik Gård har höjt sin beredskapsnivå på grund av coronaviruset COVID-19. Gårdens restaurang och butik håller öppet som vanligt, men vi fäster särskilt stor uppmärksamhet vid hygien och renlighet.

Vi har ökat på städningsmängden och kundbetjäningspersonalen har möjlighet att använda skyddshandskar. Hela personalen har fått anvisningar om god handhygien och användning av desinfektionsmedel i enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd.

Gården följer myndigheternas anvisningar och informerar omedelbart, om det blir ändringar i de nuvarande rutinerna eller öppettiderna.

Som det är nu har vi öppet som vanligt, alltså vardagar kl 11-15 med lunchservering kl 11-14. Välkomna!

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash