Four Fridays in July 2020, the 10th, 17th, 24th and 31st, there will be an Archipelago Route (5,5 h) that starts in Dalsbruk, and includes lunch at Café Söderlångvik!

M/s Alva departs from the port of Dalsbruk, by the guest harbour, at 9 am and is back at 2:30 pm.

Rutten sträcker sig längre ut i Finlands vackra skärgård, ut på Gullkronan. Resenärerna får uppleva ryska garnisoner, krögarhålet med krog från vikingatiden och Jungfrusund med jättegrytan. Man får lyssna på berättelser om ryska tiden, Hamnholmens historia, Sandskärs betydelse och Sandöns fenomen. Alva tar i land på Söderlångvik Gård där lunchen avnjuts på Cafe Söderlångvik, för att sedan i lugn takt återvända med fina skärgårdsvyer till avgångshamnen Dalsbruk.

The route extends further out into the beautiful archipelago of Finland, out on the Gullkronan. Travelers will experience Russian garrisons, a pub from the Viking age and Jungfrusund with the giant’s kettles. You can listen to stories about Russian times, the history of Hamnholm, the significance of Sandskär and the phenomenon of Sandön. Alva docks at Söderlångvik Manor for lunch at Cafe Söderlångvik, and then at a nice and slow pace returns with nice archipelago views to the port of Dalsbruk.

A mix of facts and stories from the Viking Age to the present spices this cozy tour of the archipelago. Guiding is in Swedish and Finnish.

Price: 65 € / person, half price for children 3-12 years. Book your ticket now by e-mail:  niklas@meriliikenne.fi

Information in Fin/Swe about the shipowner Dalsbruk Sjötrafik