Faktureringsinformation


Föreningen Konstsamfundet rf:s faktureringsuppgifter har uppdaterats 18.5.2022.

Vårt FO-nummer är: 0200196-3

Faktureringsadressen i nätet är: 003702001963

Förmedlarens/Operatörens kod: Apix Messaging Oy (003723327487)

Observera att när du skickar e-fakturor till vår Apix-adress från Danske Bank Oyj, Handelsbanken, POP-bankerna eller Sparbankerna bör du skicka e-fakturor till följande adress: 003723327487 och operatörskod: DABAFIHH.

Om ni inte kan skicka nätfakturor ber vi er att skicka fakturorna till skanningstjänsten för leverantörsfakturor.

Föreningen Konstsamfundet rf (Apix Scanningtjänst), PB 16112, 00021 LASKUTUS

eller med e-post: 003702001963@procountor.apix.fi

Själva fakturan ska finnas i e-postmeddelandet som PDF-bilaga. Ett e-postmeddelande får bara innehålla en faktura. Om e-postmeddelandet har andra bilagor inkluderas de som bilagor till fakturan. Maximal storlek för e-postbilagor är 2 MB. Efter att e-postmeddelandet har behandlats kommer tjänsten att producera ett automatiskt bekräftelse- eller felmeddelande som skickas till avsändarens e-post inom 15 minuter.

OBS! skicka inte annat material än fakturor till de ovan nämnda adresserna.

Allt annat material skickas som förut till postadressen,

Föreningen Konstsamfundet r.f., Mannerheimvägen 18 6. vån., 00100 Helsingfors

eller

Söderlångvik gård, Amos Andersonvägen 2, 25870 Dragsfjärd

Med vänliga hälsningar

Föreningen Konstsamfundet r.f.

Vidare information om saken ger eva-marie.lindholm@konstsamfundet.fi