Amos Anderson


Amos Valentin Anderson syntyi 3. syyskuuta 1878 Kemiön Brokärrissä. Hän suoritti opintonsa Turun kauppaopistossa, ja täydensi opintojaan opiskelemalla kansantaloutta Göttingenissä ja Lontoossa sekä vakuutusalaa Berliinissä. Vuosina 1902–1907 Amos Anderson toimi aktuaarina Teollisuudenharjoittajain Palovakuutusyhtiössä. Hän oli Försäkrings Tidskrift -lehden julkaisija vuosina 1905–1913. Vuonna 1906 hän perusti Helsingissä yleistaloudellisen aikakauslehden Mercatorin, ja toimi useiden vuosikymmenien ajan sen julkaisijana. Anderson oli myös Finsk tidskrift -lehden kustantaja vuosina 1908–1940.

Vuonna 1909 Anderson perusti pääkaupunkiin Mercatorin painotalon. 1910-luvulla hän hankki omistukseensa enemmistön Tilgmannin litografisen painoyhtiön osakkeista. Vuonna 1911 hän perusti Dagens Tidning -lehden, joka toimi ainoastaan kaksi vuotta. Tämän myötä hän oli kuitenkin yhtä kokemusta rikkaampi. Vuonna 1920 hän oli mukana perustamassa uutta yritystä, jonka haltuun ottama kustantamo julkaisi Hufvudstadsbladetia ja Dagens Press -lehteä.

Amos Anderson oli Hufvudstadsbladetin toimitusjohtaja vuosina 1921–1936. Samalla hän oli sen vastaava julkaisija ja päätoimittaja. Muodollisesti hän oli päätoimittaja vuoteen 1945 asti. Hän toimi Finlands Tidningsläggareförbundin (suom. Lehtipainajien yhdistys) puheenjohtajana vuosina 1925–1938.

Tulevan omaisuutensa rakentamisen Anderson aloitti jo ennen ensimmäistä maailmansotaa tekemällä merkittäviä kiinteistösijoituksia Helsingin keskustassa. Hän oivalsi hyvin aikaisessa vaiheessa, että raha tuo mukanaan velvollisuuksia ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Hän ymmärsi lujan yhteyden materiaalisen ja hengellisen kulttuurin välillä, ja oli vakuuttunut siitä, että kumpaakin tarvittiin. Vuosikymmenien suunnittelun päätteeksi vuonna 1940 hän perusti Föreningen Konstsamfundet -yhdistyksen, joka hänen lopullisen testamenttinsa mukaan hallitsee hänen perintöään kokonaisuudessaan. Konstsamfundetin säädökset määrittelevät, kuinka hänen perintöään hoidetaan.

Amos Anderson oli myös poliittinen vaikuttaja, muun muassa Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajana vuosina 1922–1927, ja kolmena eri ajankohtana presidentin valitsijamiehenä.

Kulttuurielämän puitteissa Amos Anderson oli hyvin mieltynyt teatteriin, kuvataiteeseen ja musiikkiin. Hän oli Svenska Teaternin hallituksen puheenjohtaja vuosina 1939–1956, sekä jäsen Suomen taideyhdistyksen, Svenska Oratorieföreningenin ja Institum Romanum Finlandaen hallituksissa. Anderson tuli uskonnollisesta kodista ja oli ottanut vaikutteita evankelisesta liikkeestä. Keskiajan kirkkomusiikki oli yksi hänen suurista mielenkiinnon kohteistaan. Anderson oli mukana rahoittamassa Turun tuomiokirkon restaurointia, ja myös kotiseudun kirkko Kemiössä saattoi luottaa hänen tukeensa.

Hänen panoksensa oli ratkaisevassa roolissa Suomen Rooma-instituutin ja Villa Lanten perustamisessa. Amos Anderson toimi Åbo Akademin säätiön jäsen vuosina 1923-61 ja sen puheenjohtaja 1948-58. Hänet promovoitiin Åbo Akademin kunniatohtoriksi 1948. Kaksi vuotta aiemmin hän oli saanut vuorineuvoksen arvonimen. Anderson vastaanotti suuren määrän sekä kotimaisia että ulkomaisia kunniamerkkejä ja muita kunnianosoituksia. Vaikka hänen toimintansa oli pääosin keskittynyt Helsinkiin, hän palasi mielellään kotiseudulleen Kemiönsaarelle. Vuonna 1927 hän osti silloisessa Dragsfjärdin kunnassa sijaitsevan Söderlångvikin kartanon mittavine maa-alueineen.

Amos Anderson kuoli Söderlångvikin kartanossa 2. huhtikuuta 1961, 82-vuotiaana.