Jan-Erik Andersson: Lågan

I den mångsidige Åbokonstnären Jan-Erik Anderssons (f.1954) utställning Lågan ingår fotografier och digitala collage samt teckningar i kombination med stilskrift på olika språk. Till helheten hör även cafébordet The Table and the Tubes och stolar ur serien Filosofens bord. I Söderlångviks park placeras det flyttbara växthuset Pehr Kalm Explosion

Utställningen öppnas under gårdens säsongsöppning lördagen den 28.5.2022. Då närvarar konstnären och blir intervjuad av Amos Rex intendent Kaj Martin. 

Bild av Jan-Erik Anderssons Tempel till eldens ära, 2020. Digital teckning/kollage, Fotosec pigmenttryck 41 x 66 cm. Foto: Amos Rex