Jungfrusunds flygstation


Jungfrusunds flygstation – Ryska Östersjöflottans flygvapen i Söderlångvik åren 1916-1918

Det finns en vandringsled kring flygstationen med skyltar som visar var byggnaderna fanns. Gå ner till vattnet och följ strandvägen, gå genom grinden och du är på området. På Örudden i närheten av Söderlångvik gård har en av Finlands äldsta flygstationer funnits. Kvar på området finns byggnader och spår av anläggningar att bekanta sig med. Flygstationen grundades 1916 av den kejserliga ryska Östersjöflottan och hade som uppgift att sköta luftförsvaret vid Finska vikens mynning. I två år var stationen verksam, innan ryssarna lämnade Örudden i mars 1918. Flygplanen eller flygbåtarna kunde landa på vatten eller is. Maskinerna var tillverkade i Petrograd (idag S:t Petersburg) och ansågs vara tekniska underverk. Planen hade en spännvidd på 16 meter och en topphastighet på 110 km/h. Maximala flygtiden var 3,5 timmar och högsta flyghöjden var 3000 meter. Inget av flygplanen som användes finns bevarat.