1.6.2020 –

Bildkonstnären Katja Öhrnbergs (f.1970) utställning Elixir visas på Café Söderlångvik sommaren 2020. Öhrnberg som bor och arbetar i Fiskars använder sig skickligt av olika slags material, och hon arbetar både med målningar och med miljörelaterade skulpturer. 

I sin konst tar Katja Öhrnberg upp närvaron av idéer, medvetenhet och känslor. Utställningen Elixir presenterar konstnärens tolkningar av hälsa och välbefinnande. Installationen 200 elixir – Vad behöver du?  på en av restaurangens väggar består av färggranna småflaskor. Verken för tankarna till fysiska medikament men har också en mer andlig sida som understryker sinnesstämningens och känslornas betydelse för välbefinnandet. Många av Öhrnbergs verk föds ur tanken att hjälp kan fås genom att helt enkelt bara vila i ögonblicket. De stunder som är befriade från all onödig verksamhet kan vara fyllda av vishet. 

På huvudbilden: Två hundra elixir – vad behöver du?
Installation; livsmedelsfärg, flaskor och vatten, 2012 / 2020
Bild: Katja Öhrnberg

Med hjälp av målningarnas abstrakta och mångbottnade färgytor avbildar Öhrnberg bland annat relationen mellan rörelse och ögonblick. Det är en relation som konkretiseras i kedjorna mellan generationerna, vilket konstnären avbildar i verket Jag var här. Varje generations märken eller ”tägs” är å ena sidan produkter av sin egen tid, å andra sidan bär de på betydelser som härstammar från tidigare generationer. 

Orsaker, akryl på duk, 2017. Bild: Stella Ojala

Katja Öhrnbergs utställning fortsätter i gårdens park – närmare bestämt på norra sidan av huvudbyggnaden vid början av Nyckelpigestigen. Stigen slingrar sig sedan vidare in i skogen. Skulpturen Ringdansen med sina pigga färger tar oss tillbaka till barndomens lekar, då människa och natur existerade glatt tillsammans. Gå med i ringdansen och lyssna på det träden har att berätta för dig! 

Katja Öhrnberg utexaminerades som bildkonstnär från Konstskolan MAA 1994. Dessutom har hon studerat vid Yrkeshögskolan för konst och design i Lahtis och Bildkonstakademin i S:t Petersburg. Örnbergs arbeten har ställts ut både i Finland och i de övriga nordiska länderna. 

Pressmeddelande