Parken


Parken planerades i slutet av 1930-talet av Paul Olsson. Då byggdes bl.a. en springbrunn kallad ”Nyckeln”. Under årens lopp har parken genomgått många förändringar men man försöker bevara delar av den ursprungliga planen. Många av träden på den stora gräsmattan har planterats av Amos Andersons gäster. Under det stora renoveringsprojektet åren 2019-2021 har även parken återförts till sin forna glans.