Parken


Parken planerades i slutet av 1930-talet av Paul Olsson. Då byggdes bl.a. en springbrunn kallad ”Nyckeln”. Under årens lopp har parken genomgått många förändringar men man försöker bevara delar av den ursprungliga planen. Träden på den stora gräsmattan har planterats av Amos Andersons gäster.