Purunpää naturskyddsområde


Purunpää-udden har en unik natur och fungerar som port till den yttre skärgården. Området bjuder på varierande terräng; bördiga lundar, karga bergsområden och havet ständigt närvarande. Från Glasbergets topp har man en fantastisk utsikt över Skärgårdshavets nationalpark.
I juli 2019 grundades ett privat skyddsområde på cirka 200 ha på Purunpää. All verksamhet som kan knytas till ekonomiskt skogsbruk upphörde i och med fredningsbeslutet. Området utvecklas nu i sin egen takt och Söderlångvik gård bidrar genom fredningsbeslutet till ökad biologisk mångfald. Gården bedriver ett ekonomisk, ekologiskt och socialt skogsbruk.
Purunpää präglas av moskogar och torvmarker, skogsbevuxna berg, stup och blockfält. Purunpää har unika naturvärden, som finns beskrivna i en naturinventering. I inventeringen kunde det bland annat konstateras att stammen av markhäckande fåglar, t.ex. tjäder och orre är betydelsefull. Detta återspeglas till Söderlångvik gårds effektiva jakt på mårdhund och mink.
Naturinventering (på finska)

Historisk bakgrund

Den historiska Krögarudden på Purunpää är värd att besöka. Jungfrusund (sundet mellan Högholmen och Purunpää) var hundratals år en viktig knutpunkt för sjötrafiken. Soldater från Sagu marscherade till Krögarudden när de skulle transporteras till Europa för att kriga. Vägen mellan Bjärnå och Jungfrusund är väldigt gammal, vägens ändpunkt var Krögarudden. Fram till början av 1700-talet var vägen endast en ridstig.  Gustav Vasa passerade Jungfrusund år 1555 och det var även han som inrättade ett lotsväsende i Finland. Många kungar stannade i Jungfrusund på sina krigiska resor: Gustav II Adolf , Karl IX och Polens Sigismund. Axel Oxenstjärna lät bygga en krog i Jungfrusund år 1642. Värdshuset hyrdes ut för tre år i taget och övriga förbjöds att sälja öl närmare än en mils radie från krogen. Till krogen hörde huvudbyggnad (8 x 12 m) och flera mindre hus och förråd. Jungfrusund krog förbättrades i början av 1700- talet, men efter den ryska ockupationen 1713 upphörde den. På krögarudden i Purunpää finns fortfarande små spår av byggnadens stenfot.  

Bilder av Jannica Joelsson, 2019

För besökare

Purunpää är mycket omtyckt bland naturvänner. Söderlångvik gård välkomnar besökare att bekanta sig med området, men vill påminna om att det inte är möjligt att ta sig fram med bil. Skogsbilvägen som finns på området är försedd med bom. Om man följer vägen och vandrar ända till Glasberget blir promenaden cirka sex km lång, fram och tillbaka. På området är det förbjudet att tälta och göra upp eld (att göra upp eld hör inte till allemansrätten). Att plocka bär och svamp på området är tillåtet.
Via länken nedan kommer du till en vandringsled längs med Purunpääs populära strandlinje som är utmärkt på Google Maps. Denna och andra rutter finns även i en elektronisk kart-broschyr av Visit Kimitoön.
Kartor över vandringsleder, Visit Kimitoön
Purunpää-rutten, Google Maps
Se även gårdens kortare kultur- och naturstigar.
Läs mer om gårdens stigar

Bilder av Mathias Lönnström, 2019