Skogsbruk


Söderlångvik gårds skogar, som liksom resten av gården ägs av Föreningen Konstsamfundet, är varierande och mångsidiga. Det är frågan om cirka 7000 hektar där allt mellan stora, karga bergsområden till bördiga lundar finns representerat. Skogarna är belägna främst i Tolfsnäs, Hertsböle och runt Söderlångvik gård. Skogarna har ett heltäckande skogsbilnät, en del av vägarna är försedda med bommar. Skogarna utnyttjas ekonomiskt, ekologiskt och socialt, enligt PEFC-kriterierna. Medlemskapet i PEFC är en självklar del av gårdens skogsbruk.

Konstsamfundet har en skogsbruksplan för Söderlångvik gård, som ger en fingervisning om vad som skall avverkas när. Även det årliga uttaget är definierat i planen. En ny strategi för skogsbruket har publicerats 14.3.2023. LÄS MER

FLORA & FAUNA

Söderlångviks skogar präglas av ett skärgårdsklimat och gården är mån om att bidra till en varierad flora och fauna. Under hösten 2017 utfördes en hyggesbränning på 1,5 ha och med spänning följer gården med vilka växter som etablerar sig. Djurlivet är rikt. Klövdjur och mindre djur trivs i den varierande terrängen. Stora rovdjur förekommer också på markerna. Genom olika skogliga åtgärder kan djuren få ännu bättre tillgång till föda och skydd, t.ex. genom att fälla aspar till hararna.