Söderlångviks bin


Så länge det har funnits äppelträdgårdar har det också funnits biodlingar på Söderlångvik gård. Dokumenterad biodling finns från 1950-talets början. Bina har stor betydelse för äppelskörden. Gårdens bin har förstås som huvudsyssla att pollinera äppelblommorna. Under en del år är blomningstiden mycket kort och det är så gott som helt på binas ansvar för att pollineringen skall lyckas. En tillräcklig mängd bin ger en större äppelskörd och bättre kvalitet på äpplena. På sätt och vis är produktionen av honung på en andra plats.

Den årliga skötseln av bina bör utföras väl, även om äppelblomningstiden varierar från år till år. På våren försäkrar man att bisamhället har tillräckligt med näring, ända tills naturen själv börjar producera mat för bina. Ett flertal bikupor placeras ut i äppelträdgårdarna före blomningen. Under försommaren försöker man se till att bina inte svärmar och flyttar pollineringsbona tillbaka till ursprunglig plats. Under mitten av sommaren repareras vinterns förluster och under slutet av sommaren skördar man honungen. Då får bina sin vinterföda i stället för den honung de har producerat. På hösten utförs ännu ett par skötselåtgärder förrän bina går i vintervila. På vårvintern sluter sig cirkeln då bina vaknar ur sin vinterboll och när de flyger iväg på en så kallad rengöringsflygfärd.

Gårdens bin bor i två olika äppelträdgårdar i så kallade bipaviljonger. Bipaviljongerna kan man se när man går förbi äppelträdgårdarna. Dessutom är ungefär hälften av bikuporna så kallade lättbikupor och de finns på lite längre avstånd från äppelträdgårdarna. På våren placeras dessa lättbikupor med tanke på pollineringen ut i äppelträdgårdarna.

Honung producerat av Söderlångvik gårds egna bin kan du köpa på gårdens restaurang samt i specialaffären Söderlångvik Glass i Helsingfors.