Fotografera med ett kaffepaket!

Under två dagar i juli kan alla intresserade pröva hur det är att fotografera med en nålhålskamera.

Bildkonstnären Hans G. Hästbacka har byggt små kameror av Kaffinoboxar, dvs. surrogatkaffeförpackningar och tillsammans med Söderlångviks museum ordnas en nålhålskamera-workshop Black Kaffinobox XIX. Under drop-in-evenemanget kan vem som helst låna en kamera och gå ut och fotografera närmiljön.  Bilderna framkallas tillsammans i ett provisoriskt mörkrum under ledning av Hästbacka.

En utställning med bilderna ordnas i Söderlångvik under november-december 2019.

Fotoevenemanget som förverkligas på Söderlångvik gård är kostnadsfritt och lämpar sig för hela familjen.

När: 6-7.7.2019 kl. 13-17

Var: Söderlångvik gård / workshoputrymmet, Amos Andersonvägen 2, 25870 Dragsfjärd

Arrangörer: Hans G. Hästbacka & Söderlångvik gård

För ytterligare information:
Hans G. Hästbacka: tel. 0400 381 513
e-mail: hansghastbacka@hotmail.com
Kerttu Raittila: tel. 040 753 4664
e-mail: kerttu.raittila@soderlangvik.fi

Foto: Hans G. Hästbacka