Jaa

Konstsamfundet suojelee lisää metsää Kemiönsaaressa

4.10.2023

Kemiönsaari on saanut jälleen uuden luonnonsuojelualueen, nimeltään Purunpää Norra. Konstsamfundetin aloitteesta yhdistyksen mailla Söderlångvikin kartanon lähellä sijaitsevaa luonnonsuojelualuetta on laajennettu jo esitettyjen suunnitelmien mukaisesti toisella, yhteensä 88 hehtaarin suuruisella alueella. Samalla nyt suojellun alueen suojelumääräyksiä on muutettu.

Päätös on ELY-keskuksen virallinen vahvistus Hammarsbodan suon pohjoispuolella sijaitsevan Ölmos-Purunpään suojelualueen suunnitelmille. Se on nyt merkitty ”tiukasti suojelluksi”. Kaikkiaan noin 400 hehtaaria Konstsamfundetin maata on nyt tiukasti suojeltu; Purunpään ja Bergön metsäalueilla on jo sama suojelumerkintä.
Tiukasti suojeltujen metsien lisäksi Konstsamfundetilla on noin 330 hehtaaria rakentamiselta suojeltuja rantametsiä.
Suojelualueet ovat yksi monista toimenpiteistä Konstsamfundetin vuoden 2023 alussa hyväksymässä metsästrategiassa.

– Tämän melko kunnianhimoisen strategian tavoitteena on mukauttaa metsänhoitomme vastaamaan tämän päivän haasteisiin ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden osalta, sanoo Stefan Björkman, Konstsamfundetin toimitusjohtaja.
Muita suunnitelman toimenpiteitä ovat muun muassa jatkuvuusmetsätalous, FSC-metsäsertifiointi, päätehakkuualueiden koko ja muoto, ojitettujen turvemaiden ennallistaminen, sekametsien osuuden lisääminen, jalojen lehtipuiden ja kukkivien puiden istuttaminen, niin sanottujen ikivihreiden ja yksinäisten puiden säilyttäminen sekä uusien kosteikkojen luominen. Suunnitelma on laadittu seuraavaksi 20 vuodeksi. Strategiasuunnitelman mukaan seuraavien 10 vuoden aikana suojellaan 100 hehtaaria lisää metsää.