Söderlångvik live

Välkommen att följa med vår livestream från äppelträdgården och den vackra museiparken. Via Söderlångvik live kan du i realtid beundra den fantastiska äppelblomningen, Plommonträdgårdens mångfaldsäng och Lux Söderlångvik.

MAJ-JUNI
Äppelblomningen på Söderlångvik gård

JUNI-AUGUSTI
Plommonträdgårdens mångfaldsäng.
Under Amos Andersons tid växte här plommonträd och där har detta nya trädgårdsrum fått sitt namn. Här bygger vi en mångfaldsplantering med ettåriga blommande växter som skall erbjuda pollinerande insekter mat och boplats. Trädgårdsrummet understöder biodiversiteten i Söderlångviks museipark under hela året. Vissa växter försåddes tidigare i vår och plantreas ut genast då temperturen tillåter. Andra snabbväxande blommor direktsås i bäddarna i maj. Välkomna att besöka platsen flera gånger under växtsäsongen för att följa med hela utvecklingen

NOVEMBER-DECEMBER
Lux Söderlångvik

Var god och godkänn cookies för marknadsföring för att se denna video.