Hållbarhet

Miljö- och hållbarhetstänkandet är en integrerad del av Söderlångvik gårds verksamhet. Den märks inom skogsbruket, i samband med äppelodlingen, i besöksnäringen och i samhällsrelationerna.

Gårdens skogsstrategi definierar en skräddarsydd modell för gårdens skogsbruk, som har som uttalad målsättning att jobba för ökad hållbarhet. Särskild hänsyn tas till naturens mångfald och kolbindningen. 
Bland de metoder och åtgärder som planeras ingår kontinuitetsskogsbruk, en ökning av arealen av totalfredade skogsområden, storlek och form på avverkningsområden, återställande av dikade torvmarker, en ökning av andelen lövträd och blandskogar, samt uppförande av nya våtmarker på gårdens skogsområden.

Strategin har i första hand sikte på perioden fram till år 2030.

Söderlångviks byggnader värms till största del med flis från egen skog. På Söderlångvik finns solpaneler vars effekt är 93 kWp.

På äppelodlingarna följs principerna för IP- odling (IPM) och man har Kvalitetsgård certifiering. Kvalitetsgård-riktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen. De finns till för att garantera att produkterna är trygga, att produktionen belastar miljön så lite som möjligt och att arbetstagarna har goda arbetsförhållanden 

Vid beskärning används elsaxar och elgolfbilar används i park och äppelodling.

Kvistar, grenar, löv i parken samlas upp och förs till randområden där de fungerar som insekthotell tills de förmultnar. För att befrämja den biologiska mångfalden trimmas gräset i parken så att olika växter och örter får plats att utvecklas.

Restaurangen på Söderlångvik utgår från närproducerade råvaror och vilda ätbara växter och örter. Eventuellt matsvinn komposteras och myllan används inom gårdens odlingar.