Besök oss

Söderlångvik gård var den finlandssvenske kulturmecenaten och affärsmannen Amos Andersons sommarresidens. Karaktärsbyggnaden har sedan år 1965 fungerat som ett personhistoriskt museum. Vi är också en levande, fungerande odlingsgård. Gården fokuserar på besöksnäring, samt äppelodling, skogsbruk, restaurangverksamhet och olika evenemang.  

Söderlångvik gård ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f.