Om Söderlångvik

Söderlångvik gårds historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Gården omnämns första gången redan år 1511. År 1927 köpte Hufvudstadsbladets chefredaktör Amos Anderson (1878-1961) gården. Han var en av sin tids mest framstående affärsmän och en betydande kulturmecenat. Söderlångvik gårds karaktärsbyggnad har sedan år 1965 fungerat som ett personhistoriskt museum över Amos Andersons privata konstsamling. Under sommarsäsongen ordnar Söderlångviks museum också tillfälliga utställningar i karaktärsbyggnaden. Söderlångvik gård är en levande helhet, som förvaltar ett värdefullt kulturarv och aktivt utvecklar nya verksamhetsformer. För den som vill läsa mer rekommenderar vi boken Amos Andersons Söderlångvik.