Äppelodling

Söderlångviks äppelträdgårdar består av ca 50 000 äppelträd. Största delen av odlingarna finns på Tolfsnäs gård på norra Kimitoön. En del av träden finns i Söderlångvik gårds omedelbara närhet, vilket skapar en speciell miljö. Under blomningen i månadsskiftet maj-juni förvandlas landskapet till en sagodal. När skörden mognar på hösten är odlingarna en oförglömlig syn.  

Äpplen plockas för hand. Arbetet börjar i mitten av augusti och skörden blir klar i oktober. Äpplen lagras i moderna syrefattiga lager på Tolfsnäs gård. Tack vare lagringsmetoden kan äpplen lagras ända till följande vår.   

Äpplen som på grund av färg eller form inte duger till handeln pressas till must eller lagas till sylt.   

För att garantera pollineringen av äppelträden har gården ca 40 bikupor. Honungen och de övriga produkterna säljs i restaurangen, gårdsboden Glassgaraget, i vårt glasscafé Glasspalatset i Helsingfors centrum och hos några återförsäljare.

Söderlångviks bin

Så länge det har funnits äppelträdgårdar har det också funnits biodlingar på Söderlångvik gård. Bina har stor betydelse för äppelskörden. Gårdens bin har som huvudsyssla att pollinera äppelblommorna. Under en del år är blomningstiden mycket kort och det är så gott som helt på binas ansvar att pollineringen lyckas. En tillräcklig mängd bin ger en större äppelskörd och bättre kvalitet på äpplena.

Gårdens bin bor i två olika äppelträdgårdar i så kallade bipaviljonger. Bipaviljongerna kan man se när man går förbi äppelträdgårdarna. Dessutom är ungefär hälften av bikuporna så kallade lättbikupor och de finns på lite längre avstånd från äppelträdgårdarna. På våren placeras dessa lättbikupor med tanke på pollineringen ut i äppelträdgårdarna.

Honung producerad av Söderlångvik gårds egna bin kan du köpa i restaurangen och vår gårdsbod Glassgaraget. Vår honung och övriga äppelprodukter finns även till salu i vårt glasscafé Glasspalatset, i Helsingfors centrum (Mannerheimvägen 22-24).