Vandringsleder & Gravelrutt

I Söderlångvik gårds omgivning finns stigar, som är utmärkta och som varierar i längd och framkomlighet. I restaurangen kan du plocka upp en ruttguide, där du också kan läsa om byggnaderna som du ser på vägen.

Foto: Nives Poznanovic

Parkstigen 

Parkstigen börjar vid restaurang Café Söderlångvik. Längs med den får du läsa om Amos Andersons och Söderlångvik gårds historia.

Längd: 900 m ena riktningen. 
Framkomlighet: lätt 

Monastigen 

Monastigen har fått sitt namn av skådespelerskan Mona Mårtensson. Stigen börjar nära museet och Amos garage, går genom gårdens park och fortsätter längs stranden och vidare genom äppelträdgården. Längs rutten finns flera charmiga byggnader och du kan läsa om Konstsamfundets historia och fastigheternas förvaltning.  

Längd: ca 1,7 km 
Framkomlighet: lätt 

Nyckelpigestigen 

Nyckelpigestigen är en upplevelse för vandrare i alla åldrar och tar dig upp på Utkiksberget strax öster om gården. Här finns två forngravar från Bronsåldern. Från kullen kan du blicka ut över Söderlångviken och det vackra landskapet omkring. 

Längd: ca 1 km 
Framkomlighet: krävande terräng, ganska brant och halt vid regn. 

Vindskyddet 

Det finns en rastplats, en s.k. ”laavu” uppe på ett högt berg cirka två kilometer sydväst om gården. Stigen erbjuder en lite längre vandring genom skärgårdsskog och en fantastisk utsikt uppe på berget. Start en bit in på Sundsvedjavägen. Skyltarna längs denna stig berättar om Konstsamfundet, Söderlångvik och Åboland. 

Längd: ca 5 km (tur-retur) 
Framkomlighet: skogs- och bergsterräng.

Foto: Nives Poznanovic

Jungfrusunds gamla flygstation 

Parkstigen leder till Örudden, ca 500 meter från huvudbyggnaden. Där ligger Jungfrusunds forna flygstation, som ryssarna använde 1916-1918. På området finns ett antal gamla ruiner med infoskyltar, som berättar om verksamheten på området under kriget.  

Purunpää-rutten  

I juli 2019 grundades ett privat skyddsområde på cirka 200 hektar på Purunpää. All verksamhet som kan knytas till ekonomiskt skogsbruk upphörde i och med fredningsbeslutet. Området utvecklas nu i egen takt och Söderlångvik gård bidrar genom fredningsbeslutet till ökad biologisk mångfald.  

Purunpää-udden har en unik natur och fungerar som port till den yttre skärgården. Området bjuder på varierande terräng; bördiga lundar, karga bergsområden och havet ständigt närvarande. Från Glasbergets topp har man en fantastisk utsikt över Skärgårdshavets nationalpark. 

Purunpää präglas av moskogar och torvmarker, skogsbevuxna berg, stup och blockfält. Purunpää har unika naturvärden, som finns beskrivna i en naturinventering. I inventeringen kunde det bland annat konstateras att stammen av markhäckande fåglar, t.ex. tjäder och orre är betydelsefull. Detta återspeglas till Söderlångvik gårds effektiva jakt på mårdhund och mink. 

Purunpää är omtyckt bland naturvänner. Vi välkomnar besökare att bekanta sig med området, men vi vill påminna om att det inte är möjligt att ta sig fram med bil. Skogsbilvägen som finns på området är försedd med bom. Om man följer vägen och vandrar ända till Glasberget blir promenaden cirka sex kilometer lång, tur och retur. På området är det förbjudet att tälta och göra upp eld. Att plocka bär och svamp på området är tillåtet. 

Längd: som längst 18 km, finns även kortare alternativ
Framkomlighet: skogs- och bergsterräng. Vid södra sundet mellan Purunpää och Långvik udden finns roddbåtar att ta sig över med. Roddbåtarna är nu sjösatta för sommaren 2024.

Via länken nedan kan du se vandringsrutten som går längs med Purunpääs strandlinje i Google Maps. Denna och andra rutter finns även utmärkta i en elektronisk kart-broschyr som sammanställts av Visit Kimitoön. 

Länk till Purunpää vandringsrutt i Google Maps

Foto: Nives Poznanovic

Söderlångvik gravel

Söderlångvik gravel lanserades våren 2024. Rutten börjar från Söderlångvik gård, där det finns gott om parkeringsplatser för bilar och cyklar. Rutten består huvudsakligen av sandvägar, använd lämplig cykel. Rutten har inte markerats i terrängen, men du kan ladda ner och skriva ut den eller se den på mobilen.

Kimitoöns aktivitetskarta : Söderlångvik gravel
Ladda ner en ruttkarta (PDF)

Etapp 1 : Söderlångvik gård – Ölmos 10,5 km
Etapp 2 : Ölmos – Purunpää 11 km
Etapp 3 : Purunpää – Sundsvedja 7,5 km
Etapp 4 : Sundsvedja – Söderlångvik 3 km

Längd: ca 32 km
Framkomlighet: sandvägar, skogs- och bergsterräng.

Skyddsområdena Bergö och Purunpää Norra

Bergö naturskyddsområde 

År 2021 tog föreningen Konstsamfundet initiativ till ett nytt naturskyddsområde på ön Bergö på södra Kimitoön. Terrängen på skyddsområdet är varierande. Signalberget är ett stort sammanhängande klippområde, som är delvis trädbevuxet och delvis mer öppet. På skyddsområdet finns 4,5 hektar bördiga lundar och nästan 20 hektar moskogar, som är viktiga för den biologiska mångfalden. På området finns också lövsumpskogar och svämskogar, samt torvmarker. Det finns ställvis rikligt med murket trä och trädbeståndet är överlag gammalt och ställvis väldigt grovt. Bergö naturskyddsområde är 64 hektar stort. Området är totalfredat, men landstigning är inte förbjudet, det är med andra ord även i fortsättningen tillåtet att röra sig på området (se karta).

Purunpää Norra

Under år 2023 kommer ett område invid Hammarsboda träsk att totalfredas, på initiativ av Konstsamfundet. Området kallas Purunpää Norra, eftersom det ligger norrom det tidigare skyddade Purunpää. Samtidigt totalfredas även närliggande Helvetes träsket med omgivning.

Området kommer att ingå i år 2002 grundade skyddsområdet Ölmos-Purunpää. Området utvidgades år 2019 genom fredning av Purunpää-udden. Ölmos-Purunpää kommer att totalt omfatta ca 670 ha av vilket ca 330 ha är strikt skyddat och resten är skyddat från byggande. Stranddelarna ingår i Natura 2000-nätverkets objekt Ölmos-Purunpää.

Konstsamfundet har låtit göra en naturinventering, som i kombination med skogsbruksplaneringen har gjort det klart att naturen på området, som kan sägas representera en vild skärgårdsnatur har potential att med tiden utvecklas till värdefulla naturtyper.