Luontopolut

Söderlångvikin kartanon ympäristössä on useita merkittyjä luontopolkuja ja reittejä, joiden pituus ja vaikeusaste vaihtelevat. Ravintolasta saat mukaan reittioppaan, jossa kerrotaan myös matkan varrella olevista rakennuksista.

Kuva: Nives Poznanovic

Puistopolku

Puistopolku alkaa ravintola Ateljé Sami Tallberg x Söderlångvikin luota. Polun varrella on opastauluja, joissa kerrotaan Amos Andersonista ja Söderlångvikin kartanon historiasta.

Pituus: 900 m yhteen suuntaan
Vaikeusaste: helppo

Mona-polku 

Mona-polku on saanut nimensä näyttelijä Mona Mårtenssonin mukaan. Museon ja autotallin läheltä alkava polku kiertelee puiston läpi ja pitkin rantaa aina omenatarhoille asti. Reitin varrella näet useita viehättäviä rakennuksia ja saat lisätietoa Konstsamfundetin historiasta ja kiinteistöjen hoidosta.  

Pituus: n. 1,7 km 
Vaikeusaste: helppo 

Leppäkerttupolku

Leppäkerttupolku on elämys kaikenikäisille ja se johtaa upealle kartanon itäpuolella sijaitsevalle näköalapaikalle. Kallion laella on kaksi pronssikautista muinaishautaa. Korkealta kalliolta avautuu näkymä Söderlångvikiä ympäröivän maalaismaisemaan. 

Pituus: n. 1 km
Vaikeusaste: haastava maasto, melko jyrkkää ja sateella liukasta

Laavu 

Laavu sijaitsee korkealla kalliolla noin kahden kilometrin päässä kartanosta lounaaseen. Laavulle johtava polku on hieman pidempi patikointireitti metsäisessä saaristomaisemassa. Kallion laelta avautuu huikea näkymä. Polku alkaa Sundsvedjantieltä. Reitin varrella on opastauluja, joissa kerrotaan Konstsamfundetista, Söderlångvikistä ja Turunmaasta.

Pituus: n. 5 km (edestakaisin)
Vaikeusaste: metsä- ja kalliomaastoa

Kuva: Nives Poznanovic

Jungfrusundin vanha lentoasema 

Puistopolku johtaa Öruddeniin, joka sijaitsee noin 500 metrin päässä kartanon päärakennuksesta. Täällä on Junfrusundin vanha lentoasema, jota venäläiset käyttivät vuosina 1916–1918. Alueella on raunioita ja opaskylteissä kerrotaan sodanaikaisista tapahtumista.

Purunpää-reitti  

Purunpäähän perustettiin noin 200 hehtaarin yksityinen luonnonsuojelualue heinäkuussa 2019. Alueen suojelupäätös tarkoitti kaikkien metsänhoidollisten toimenpiteiden lopettamista. Suojelualue saa kehittyä omaan tahtiinsa, ja näin Söderlångvikin kartano edistää luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä.

Purunpää on portti ulkosaaristoon ja niemen luonto on ainutlaatuista. Ympäristö on vaihtelevaa: on reheviä lehtoja, karuja kallioalueita ja alati läsnä oleva meri. Glasbergetin huipulta avautuu huikea näköala Saaristomeren kansallispuistoon.

Purunpäälle tyypillisiä ovat kangasmetsät ja suot, metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot. Alueen ainutlaatuisia luontoarvoja on kuvattu luontoselvityksessä. Inventoinnissa todettiin muun muassa, että maassa pesivien lintujen, kuten teeren ja metson, kannat ovat merkittävät. Tämä kertoo onnistuneesta supikoirien ja minkkien metsästyksestä Söderlångvikin kartanon mailla.

Purunpää on luonnonystävien suosima kohde. Patikoijat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan alueeseen, mutta haluamme muistuttaa, että ihan perille asti ei pääse autolla. Alueelle vievällä metsäautotiellä on puomi. Edestakaisen matkan pituus tietä pitkin Glasbergetille on noin kuusi kilometriä. Telttailu ja avotulen teko suojelualueella on kiellettyä. Marjojen ja sienien poimiminen on sallittua.

Pituus: pisimmillään 18 km, myös lyhyempiä vaihtoehtoja
Vaikeusaste: metsä- ja kalliomaastoa. Eteläisessä salmessa Purunpään ja Långvikin niemien välillä löytyy soutuveneitä, joilla voi soutaa yli. Soutuveneet ovat nyt paikoillaan syksyyn saakka.

Alla olevan linkin kautta saat näkyviin Purunpään rantaviivaa noudattelevan vaellusreitin kartan Google Mapsissa. Tämä ja muut reitit on merkitty myös Visit Kimitoön -sivuston sähköiseen karttaesitteeseen.

Purunpään luontopolun kartta (Google Maps)

Kuva: Nives Poznanovic

Suojelualueet Bergö ja Pohjoinen Purunpää

Bergön luonnonsuojelualue

Vuonna 2021 Konstsamfundet teki aloitteen uuteen luonnonsuojelualueeseen Kemiönsaaren eteläpuolella sijaitsevalle Bergön saarelle. Suojelualueen maasto on vaihtelevaa. Signalberget on laaja, yhtenäinen kallioalue, joka on osittain metsäinen ja osittain avoimempi. Luonnonsuojelualueelta löytyy 4,5 hehtaaria reheviä lehtoja ja melkein 20 hehtaaria luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä. Alueelta löytyy myös tulvametsiä ja metsäluhtia, sekä soita. Lahopuuta on paikoin runsaasti ja yleisesti esiintyy vanhoja, kookkaita puita. Uuden suojelualueen nimi on Bergön luonnonsuojelualue ja alue on kooltaan 64 hehtaaria. Uusi täyssuojeltu alue ei kiellä maihinnousua, toisin sanoen myös tulevaisuudessa alueella liikkuminen on sallittua (katso kartta).

Pohjoinen Purunpää

Vuonna 2023 Hammarsbodan suon vieressä oleva alue tullaan rauhoittamaan Konstsamfundetin aloitteesta. Aluetta kutsutaan Pohjoiseksi Purunpääksi, koska se sijaitsee jo aiemmin suojellun Purunpään alueen pohjoispuolella. Samaan aikaan myös lähellä oleva Helvetesträsketin suo ympäristöineen rauhoitetaan.

Alue liitetään vuonna 2002 perustettuun Ölmos-Purunpään suojelualueeseen. Aluetta laajennettiin vuonna 2019 Purunpään niemen suojelun kautta. Ölmos-Purunpään pinta-ala on yhteensä noin 670 hehtaaria, josta noin puolet on täysin suojeltua ja loput rakentamiselta suojeltuja rantametsiä.

Yhdistys on tilannut luontoinventoinnin, joka osoittaa, että näillä alueilla on potentiaalia kehittyä ajan myötä arvokkaiksi elinympäristöiksi ja -alueiksi.