Vastuullisuus

Ympäristö- ja vastuullisuusajattelu on olennainen osa Söderlångvikin toimintaa. Se näkyy niin metsänhoidossa ja omenanviljelyssä kuin matkailuelinkeinossa ja yhteiskuntasuhteissa. 

Söderlångvikin metsästrategia määrittelee tilan metsänhoidolle räätälöidyn mallin, jonka tavoitteena on vastuullinen metsätalous. Erityistä huomiota kiinnitetään luonnon monimuotoisuuteen ja hiilensidontaan.  
Suunnitelmien mukaisia menetelmiä ja toimenpiteitä ovat jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, täysin suojellun metsäalan lisääminen, hakkuualojen koko ja muoto, ojitettujen turvemaiden ennallistaminen, lehtipuiden ja sekametsien osuuden lisääminen sekä uusien kosteikkojen luominen kartanon metsäalueille.

Strategia ulottuu aluksi vuoteen 2030.

Söderlångvikin rakennukset lämmitetään suurelta osin omasta metsästä saatavalla hakkeella. Tilalle asennettujen aurinkopaneelien teho on yhteensä 93 kWp. 

Omenanviljelyssä noudatetaan integroidun tuotannon (IP-viljelyn) periaatteita ja tilalla on Laatutarha-sertifiointi. Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa tuotteiden turvallisuus, tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja työntekijöiden hyvät työolot. 

Puiden leikkuussa käytetään sähkösaksia, ja puistoissa ja hedelmätarhoissa liikutaan sähkökäyttöisillä golfautoilla. 

Risut, oksat ja lehdet kerätään puiston reunamille, missä ne toimivat hyönteishotellina maatumiseensa saakka. Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi puiston nurmikot leikataan niin, että eri kasveilla ja yrteillä on tilaa kehittyä. 

Söderlångvikin ravintolassa käytetään lähitiloilla tuotettuja raaka-aineita sekä villiyrttejä ja syötäviä kasveja. Mahdollinen ruokahävikki kompostoidaan ja siitä saatava multa käytetään omilla viljelyksillä.