Jaa

Söderlångvikin kartanon uusi metsästrategia julkistettu

14.3.2023

Kartanon omistaja Föreningen Konstsamfundet on päättänyt metsästrategiasta, joka toimii ohjenuorana yhdistyksen metsätaloudelle Kemiönsaarella tulevina vuosikymmeninä. Strategian toteuttaminen alkoi vuoden 2023 alussa. Konstsamfundet omistaa Kemiönsaarella noin 7000 hehtaaria metsää, josta hieman yli 4000 hehtaaria on niin sanottua kasvullista metsämaata.

Yhdistyksen metsästrategian lähtökohtana on, että tilan metsätaloutta hoidetaan mahdollisimman kestävällä tavalla ottaen huomioon luonnon monimuotoisuus, hiilensidonta, matkailu ja yhteiskuntasuhteet.

  • Meille on tärkeää, että paikalliset asukkaat saavat tietoa yhdistyksen metsäsuunnitelmien kehittämisestä, ja vuoropuhelu heidän kanssaan on osa strategiaa, sanoo yhdistyksen toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Konstsamfundetilla on ollut jo lähes 300 hehtaaria tiukasti suojeltua metsää, ja myöhemmin tänä vuonna se aikoo suojella vielä 100 hehtaaria lisää. Uusi suojeltu alue , Purunpää Norra – Pohjoinen Purunpää liitetään jo olemassa olevaan Ölmos-Purunpään suojelualueeseen. Täysin suojeltujen metsien lisäksi tilalla on noin 330 hehtaaria rakentamiselta suojeltuja rantametsiä. Metsästrategian mukaan on tarkoitus suojella vielä noin 100 hehtaaria lisää seuraavan 10 vuoden aikana. Suunnitelmat perustuvat muun muassa tekeillä olevan luontoinventoinnin johtopäätöksiin, jotka osoittavat, että näillä alueilla on potentiaalia kehittyä ajan myötä arvokkaiksi elinympäristöiksi ja -alueiksi. 

  • Kun kyseessä on Konstsamfundetin kaltainen suuri metsänomistaja, on vielä tavallista tärkeämpää hoitaa omaisuuttaan vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Tätä strategiaa työstäessämme olemme kartoittaneet mahdollisuuksia, riskejä ja tarpeita, ja nyt meillä on suunnitelma, joka sisältää useita kestäviä toimenpiteitä, Stefan Björkman sanoo.

Yhdistyksen metsästrategiassa mainitaan suojelun lisäksi suuri joukko muita toimenpiteitä: jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, PEFC ja FSC-metsäsertifioinnit, uudistushakkuualojen koko ja muoto, ojitettujen turvemaiden ennallistaminen, sekametsien osuuden lisääminen, jalojen lehtipuiden ja kukkivien puiden istuttaminen, niin sanottujen ikipuiden ja yksittäisten maisemapuiden säilyttäminen sekä uusien kosteikkojen luominen. Metsänhoitotoimenpiteissä huomioidaan myös riistametsänhoidon periaatteet. 

  • Ajatuksena ei ole, että kaikki nämä toimenpiteet toteutetaan samanaikaisesti, vaan ne muodostavat yhdessä työkalupakin, jota olemme päättäneet käyttää, sanoo Söderlångvikin tilanhoitaja ja metsävastaava Mikael Jensen.

Toimenpiteiden tärkein vaikutus ympäröivään paikallisyhteisöön on jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Menetelmä perustuu metsän luontaiseen uudistumiseen, ja käytännössä se tarkoittaa, että menetelmää soveltavilla alueilla ei tehdä hakkuita, vaan metsä on aina puiden peitossa. Tämä vaikuttaa myönteisesti maisemaan ja suosii luonnon monimuotoisuutta ja metsässä elävää luontoa.

  • Siirrymme jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen alueilla, joita paikallinen yhteisö ja oma matkailuelinkeinomme käyttävät aktiivisesti, kuten tilan luontopolut. Lisäksi harjoitamme tätä menetelmää tilan metsissä muissakin paikoissa, joissa luonnonolosuhteet ja lähtökohdat ovat siihen sopivat, Mikael Jensen sanoo.

Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa tullaan toteuttamaan noin 1 000 hehtaarin alalla. 

Metsästrategia on laadittu seuraavaksi 20 vuodeksi.

  • Seuraamme tietysti jatkuvasti kehitystä ja omaksumme uutta tietoa. Jos ja kun siihen on tarvetta, päivitämme strategiaa riippumatta siitä, onko se 5, 10 vai 20 vuoden kuluttua, Stefan Björkman sanoo.