Dela

Den ensamme mecenaten: bok om Amos Anderson

25.8.2020

Den ensamme mecenaten lyfter fram Amos Andersons drivkrafter

Den 20 augusti 2020 utkom boken Den ensamme mecenaten – Tron och mystiken – Amos Andersons drivkrafter av Olav S Melin i samarbete med Synnöve Malmström och Bengt Kristensson Uggla. Boken, som utges på förlaget Vidi-Press, är en del av Föreningen Konstsamfundets 80-års jubileumssatsningar.

Amos Anderson är känd som framgångsrik företagare, tidningsmogul och politiker samt som grundare av Konstsamfundet. Tack vare ambitiösa studier och fallenhet för affärer skapade han sig snabbt en förmögenhet.

Vad som är mindre känt är att Amos Anderson hade en kristen övertygelse, som tog sig uttryck i förkärlek för mystik, medeltida traditioner, kyrklig musik och skådespel. Olav S Melin beskriver dessa andliga drivkrafter hos Amos Anderson.

Amos Anderson stödde Svenska teatern och bidrog till Åbo Akademis framgång, men han avvek också från samtidens mecenater. För honom var välgörenheten en del av en framgångsrik affärsverksamhet, en altruism kännetecknad av medkänsla. Hans donationer till Villa Lante i Rom var uttryck för den betydelse antikens arv och det katolska inflytandet hade i hans tankevärld.

Synnöve Malmström, intendent på Amos Rex, lyfter i sin text fram Amos Anderson som konstsamlare både av profan som sakral konst.

Avsnittet I korsvägen mellan kultur och ekonomi, författat av Bengt Kristensson Uggla utgör en analys av Amos Andersons arv och betydelse i dagens samhälle. Värdet av Amos Andersons donationer uppskattas till tiotals miljoner euro i dagens penningvärde.

Ett finskspråkigt sammandrag avslutar boken, som har 224 sidor. Publikationen presenterades för pressen och allmänheten på ett tillfälle i Glaspalatsets foajé.

Boken finns till salu bl.a. på Café Söderlångvik och i Amos Rex.

Mer information:

Ulrica Stråhlmann, koordinator
ulrica.strahlmann(at)konstsamfundet.fi
+358 44 703 0540