Dela

Följ med vår mångfaldsplantering hela sommaren

29.5.2023

På slänten nedanför gårdens kontor växte plommonträd under Amos Andersons tid. Därav namnet på vårt nya trädgårdsrum Plommonträdgården.

Här bygger vi en mångfaldsplantering med ettåriga blommande växter som skall erbjuda pollinerande insekter mat och boplats. Trädgårdsrummet understöder biodiversiteten i Söderlångviks museipark under hela året. Vissa växter försåddes tidigare i vår och planteras ut genast då temperaturen tillåter. Andra snabbväxande blommor direktsås i bäddarna i maj.

Välkomna att besöka platsen flera gånger under växtsäsongen 2023 för att följa med hela utvecklingen från försommarens grönska till sensommarens färgfyrverkeri.

Det finns också en livestream från mångfaldsplanteringen – titta gärna in med jämna mellanrum för att se hur det artar sig!

Trädgårdens design och utförande av Petra Barre-Cygnel och Pia Holm, här fotograferade på Blomsterdagen tillsammans med gårdens ansvariga trädgårdsmästare Karin Arfman. Foto: Hanna Vuorio-Wilson