Dela

Söderlångvik gård bland de första att bygga ULO-lager på fastlandet

16.8.2021

Möjliggör inhemska äpplen året runt 

Säsongen för inhemska äpplen startar i mitten på augusti och på Söderlångvik gård är man bättre förberedd än någonsin tidigare. På norra Kimitoön, i byn Tolfsnäs, har det rests en stor sorteringshall. 

– Hallen rymmer sorteringsmaskin, kontorsutrymmen och syrefattiga så kallade Ultra Low Oxygen- lager (ULO). Våra äppel har i många år sorterats och packats i KarisLojo, men från och med i år görs detta i gårdens nya sorteringshall, berättar Söderlångvik gårds trädgårdsmästare Karin Arfman stolt. 

I Tolfsnäs nya hall finns sorteringsmaskin, ULO-lager, sociala- och kontorsutrymmen, samt utrymmen för framtida vidareförädling. På bilden syns sorteringslinjen.

Stigande skördemängder kräver bättre lager 

I ULO-lagren sänks luftens syrehalt till en procent, medan traditionella kylrums syrehalt är samma som i luften, d.v.s. 20,9 %. De nya lagren innebär att äpplena kan lagras längre och kvaliteten på frukten hålls jämnare. Konsumenter kan således se fram emot äpplen som smakar bättre och har en bättre fasthet. Äppelsorter som annars lämpar sig för lagring kan också placeras i ULO-lager, så som Rubinola, Lobo, Rajka och Amarosa.

– Från och med nu kan vi sälja äpplen när det finns efterfrågan och äppel från Söderlångvik gårds trädgårdar kan i bästa fall ätas ända tills sommarfrukten mognat. 

Ett syrefattigt ULO-lager rymmer cirka 90 ton frukt. Lagret kan under lagringstiden öppnas och förslutas igen. 

Den stora hallinvesteringen var nu aktuell eftersom äppelträden under en längre tid har förnyats och äppelskörden förväntas äntligen stiga. Gården vill dessutom ta hand om sin skörd på bästa tänkbara sätt. Skördar på cirka 500 ton äppel kommer att vara möjliga under de närmaste åren. Huvudmålet är alltid att producera frukt av så hög kvalitet som möjligt, äpplena måste vara försäljningsdugliga både när de körs in och när de kommer ut från ULO-lagren. Efter lagringen sorteras äpplena enligt storlek och kvalitet. I den moderna sorteringslinjen sänks de stora äppellådorna före sortering ner i vatten, för att på så sätt undvika att äpplet får stötar. 

– Det nya lagret kommer att sudda ut gränser mellan äppelträdgårdarnas arbeten, eftersom sortering och packning kan ske kontinuerligt. Gården kommer att behöva fler säsongsarbetare, för t.ex. beskärning, sortering och förädling. 

Det kommer inte att vara möjligt att köpa äpplen direkt från sorteringshallen. För en tid sedan ansåg affärskedjorna att äppelsorterna var för många, men nu vill de gärna få in ett brett utbud av olika äppel. 

– Vissa sorter har vi så lite av att de endast säljs i Café Söderlångvik, där det under säsong alltid finns äppel till försäljning. 

Inhemsk matproduktion viktig för gården 

Söderlångvik gårds äppelträdgårdar finns i både Söderlångvik och Tolfsnäs. Tolfsnäs har ett större antal äppelträd, vilket var avgörande för hallens placering. Trädgårdarnas geografiska läge medför utmaningar och t.ex. Rubinola, som är en sydlig sort, reagerar snabbt på värmegrader under vinterhalvåret. Detta resulterar i värsta fall till fatala skador på äppelträdets knoppar. Söderlångvik gård försöker ha äppelsorter som konsumenterna tycker om. 

– En orsak till varför vi har olika äppelsorter är att skördarna varierar, men olika sorter mognar också under en längre period, vilket jämnar ut behovet av plockningspersonal, förklarar Arfman. 

Gårdens trädgårdsmästare Karin Arfman glädjer sig över att plockningen av sorten Geneva Early har påbörjats. 

I framtiden drömmer Arfman om fler förädlade äppelprodukter och i den nybyggda hallen finns plats för både mustningsutrustning och annat förädlingsarbete. Söderlångvik gård ville genom hallbygget satsa på äppelproduktion på ett ekonomiskt hållbart sätt med beaktande av miljövården. Ett exempel på hallbyggets miljöaspekter är att behovet av transporter minskar, tillika som man är mån om att ta hand om den värdefulla skörden på bästa sätt. Söderlångvik gård har en tro på inhemsk matproduktion och äppelodling. För att hylla det inhemska äpplet arrangeras även i år den traditionella Äppeldagen den sista lördagen i september. 

– Vi kommer att långt följa det gamla konceptet med musik, hantverk, mat och naturligtvis äppel av flera olika sorter. I år har vi också en bredare infartsväg och fler parkeringsplatser.