Test

Pia Holm & Petra Barre-Cygnel

Trädgårdskreatörerna Pia Holm och Petra Barre-Cygnel jobbar på Söderlångvik gård med skötseln av park och trädgård. De skapar också gränsöverskridande konstverk i olika trädgårdsrum. Med sin livsbejakande konst vill de inspirera och väcka betraktarens intresse för naturen.

Alexander Reichstein

Alexander Reichstein föddes 1957 i Moskva, Ryssland. 1976-1982 studerade han design och illustration av tryckta medier vid Moskvas polygrafiska institut och specialiserade sig främst på illustration av barnböcker. 1982-1985 arbetade han som art director på förlaget ”Iskusstvo” (”Konst”) i Moskva. Sedan 1982 har han arbetat för olika förlag i Moskva och formgivit och illustrerat böcker för vuxna och barn.

Alexander har bott och arbetat i Helsingfors, Finland, sedan 1990 och skapat konst för barn och med barn: illustrerat barnböcker för schweiziska, österrikiska, tyska, amerikanska och finska förlag, målat bilder och gjort skulpturer för barn, lett workshops, arrangerat happenings och konstkurser, byggt upp utställningar och installationer (i en mängd olika institutioner – från daghem till bibliotek och konstmuseer). 1992-1994 och 2006-2008 undervisade han vid Helsingfors universitet för konst och design. Alexander Reichstein har deltagit i flera seminarier och konferenser för konstutbildning och presenterat artiklar om sina egna konstprojekt. De projekt som Alexander har skapat är utställningar för barn och deras föräldrar, där besökarna kan vara aktiva både mentalt och fysiskt och uppleva ovanliga konstnärliga intryck med alla sina sinnen. Många av Alexanders projekt är baserade på barnboksillustrationer. Hans konstverk har ställts ut i Finland, Sverige, Tyskland, Ryssland, Island, Italien, Frankrike, Japan, Spanien och Portugal. De finns i flera samlingar i Finland, Ryssland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Norge, Israel och USA.

En bok illustrerad av Alexander (Alexis Kouros. ”Gondwanan lapset”. Helsinki 1997), tilldelades det högsta finska priset för barn- och ungdomsböcker, Finlandia Junior 1997. För sitt utställningsprojekt ” The feather island ” mottog Alexander Topeliusmedaljen 1999. År 2008 tilldelades Alexander den finska statens pris för barnkultur. År 2016 tilldelades Milena Parland (författare) och Alexander Reichstein (illustratör) Svenska litteratursällskapets pris i Finland för boken ”När månen skrattade”. A.R. är medlem i Finlands Skulptörförbund, Finlands Illustratörförbund och Grafia.

Tuure Leppänen

Tuure Leppänen (f.1999) är en Helsingforsbaserad bildkonstnär som arbetar med linsbaserad konst. I hans verk studeras teman som minne, levd erfarenhet och känslor av tillhörighet och frånkoppling med en fotografisk blick – en fråga återkommer: Hur påverkar virtuella världar, maskintillverkade matriser, vårt sätt att minnas det förflutna, uppleva visuell samtid och blicka mot framtiden?

År 2022 tog han en kandidatexamen i fri konst från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hans verk har ställts ut i gallerier och på andra platser i och runt Helsingfors. Hans verk visades senast i Espace Arlaud, Lausanne som en del av ett gemensamt residensprojekt med sabl.live i november 2022.

Konstnärens uttalande om verken

Jag tenderar att tillbringa långa stunder utomhus med min kamera under natten. Mörkret är väldigt fysiskt. Det är avsaknaden av något nära som kommer i kontakt med kroppen. Kameran är då en fackla, en utpost för mig. Jag ställer upp den och låter den exponeras i 30 minuter, medan jag känner hur närområdet runt mig expanderar.

Om vi kunde se detta ljus skulle vi kunna sväva i det.

Ljuset är den materia som binder oss människor samman: våra tidsrymder och våra kroppars sinnen överlappar varandra och flätas samman i det. Vi kommer i kontakt med varandra, över avstånd men omedelbart identifierade. I The Other Actor använder jag bilder och skulpturala element för att avslöja och förstärka ljusets närvaro i syfte att lyfta fram dess roll som medlare mellan människor. Verket förkroppsligar känslor av samhörighet, tröst och empati.

tuureleppanen.com
e-post för utställningsrelaterade meddelanden: tuure.leppanen@uniarts.fi
e-post för andra förfrågningar: hello@tuureleppanen.com
+358405479411