Dela

Utställning om amatörarkeologi i parken

12.7.2023

Stenåldersboplatsen vid Ölmosviken på Kimitoön upptäcktes år 2010. En första provutgrävning av boplatsen arrangerades år 2017 och en annan år 2018. Åren 2019–2021 har boplatsen utgrävts bl.a. med finansiering av Suomen Kulttuurirahasto ”Mullankaivajat”.

En provutgrävning den 23–26.8.2022 genomfördes som en del av arkeolog FM Janne Soisalos doktorsavhandling om Kiukais kulturen och i syfte att lokalisera den bästa utgrävningsplatsen för det kommande samnordiska amatörarkeologiska utgrävningslägret NAU 2023 år 2023. Provutgrävningen finansierades av Konstsamfundet.

Vid provutgrävningen grävdes 8 provgropar med en sammanlagd areal av 9 kvadrarmeter. Som grävare fungerade ett tiotal amatörarkeologer och elever från Kallion lukio och Helsingin kuvataidelukio.

Nu står en fotopresentation från utgrävningen framme i parken för alla att bekanta sig med. 

Du hittar presentationen till vänster utanför huvudbyggnaden som inhyser Söderlångviks museum, granne med mångfaldsplanteringen. Välkommen att ta en titt!