Museum & konsten


I gårdens huvudbyggnad där Söderlångvik museum är inhyst pågår en grundrenovering. Muséet öppnas för allmänheten den 3 juni 2021. 

Söderlångviks huvudbyggnad har sedan år 1965 fungerat som ett konst- och personhistoriskt museum. Bekanta dig med Amos Andersons imponerande liv och omfattande konstsamling, samt våra växlande konstutställningar.

Konst


Sommaren 2021 kommer muséet, som har genomgått en omfattande renovering, att visa mer än hundra verk från Amos Rex omfattande samlingar av inhemska pärlor från första hälften av 1900-talet. Liksom med restaureringen av byggnaden har den nya hängningen gjorts i 1930- och 40-talets anda, dvs då Amos Anderson själv vistades i Söderlångvik. Några av de utställda verken förvärvades av Amos Anderson själv, medan vissa senare förvärvats av museet för dess samlingar. I den nya utställningen finns verk av bl.a Sigrid Schauman, Ellen Thessleff, Rafael Ward, Sulho Sipilä, Alvar Cawen och Birger Carlstedt samt många konstnärer från Åboland. I samband med renoveringen har utställningsutrymmena utökats, och det nya utställningsutrymmet presenterar Amos Andersons liv och Söderlångvik Gårds historia.

Utställningar


Katy Gyllström
6.11.2020 –
Tio oljemålningar av bildkonstnären Katy Gyllström (1933-2018) visas på Café Söderlångvik vintern 2020-2021. De kan beskådas igen den 19 april, när Café Söderlångvik öppnar. En ny utställning öppnar igen för sommaren.

 

Vagnsmuseum


I vagnsmuseet finns utställda en samling av gårdens gamla hästvagnar och arbetsredskap.