Museum & konsten


På huvudbyggnaden i Söderlångvik museum pågår en grundrenovering. Muséet öppnas för allmänheten på våren 2021. 

Söderlångviks huvudbyggnad har sedan år 1965 fungerat som ett konst- och personhistoriskt museum. Bekanta dig med Amos Andersons imponerande liv och omfattande konstsamling, samt våra växlande konstutställningar.

Konst


Bildkonsten i Söderlångviks museum består till största delen av verk som funnits där redan på Amos Andersons tid: ett hundratal målningar, skulpturer och grafik. I Amos Andersons egna samlingar finns 250 konstverk. Många åboländska målare finns med, t.ex. Edwin Lyden, Aarne Niinivirta, Teodor Schalin och Felix Nylund. Några av Sigrid Schaumans, Lennart Segerstråles och Marcus Collins arbeten finns också representerade.

Utställningar


Katja Öhrnberg
1.6.2020 –

Bildkonstnären Katja Öhrnbergs (f.1970) utställning Elixir visas på Café Söderlångvik sommaren 2020. Öhrnberg som bor och arbetar i Fiskars använder sig skickligt av olika slags material, och hon arbetar både med målningar och med miljörelaterade skulpturer. 

I sin konst tar Katja Öhrnberg upp närvaron av idéer, medvetenhet och känslor. Utställningen Elixir presenterar konstnärens tolkningar av hälsa och välbefinnande. Installationen 200 elixir – Vad behöver du?  på en av restaurangens väggar består av färggranna småflaskor. Verken för tankarna till fysiska medikament men har också en mer andlig sida som understryker sinnesstämningens och känslornas betydelse för välbefinnandet. Många av Öhrnbergs verk föds ur tanken att hjälp kan fås genom att helt enkelt bara vila i ögonblicket. De stunder som är befriade från all onödig verksamhet kan vara fyllda av vishet.

Läs mer om utställningen 

Pressmeddelande

På grund av renoveringsarbetet hålls inga utställningar i karaktärsbyggnaden sommaren 2020.

Vagnsmuseum


I vagnsmuseet finns utställda en samling av gårdens gamla hästvagnar och arbetsredskap.