Museum & konsten


Söderlångviks museum har öppet 3.6-30.9.2021 kl 11-17 varje dag med undantag av midsommaren.

Söderlångviks huvudbyggnad har sedan år 1965 fungerat som ett konst- och personhistoriskt museum. Bekanta dig med Amos Andersons imponerande liv och omfattande konstsamling, samt våra växlande konstutställningar.

Konst


Sommaren 2021 kommer museet, som har genomgått en omfattande renovering, att presentera utställningen Med nya ögon. Den består av mer än hundra verk från Amos Rex omfattande samlingar av inhemska pärlor från första hälften av 1900-talet. Liksom med restaureringen av byggnaden har den nya hängningen gjorts i 1930- och 40-talets anda, dvs då Amos Anderson själv vistades i Söderlångvik. Några av de utställda verken förvärvades av Amos Anderson själv, medan vissa senare förvärvats av museet för dess samlingar. I den nya utställningen finns verk av bl.a Sigrid Schauman, Ellen Thessleff, Rafael Ward, Sulho Sipilä, Alvar Cawen och Birger Carlstedt samt många konstnärer från Åboland. I samband med renoveringen har utställningsutrymmena utökats, och det nya utställningsutrymmet presenterar Amos Andersons liv och Söderlångvik gårds historia.

Museet visar även upp utrymmen som tidigare varit stängda för allmänheten: chaufförens rum, biografen i källaren och dessutom nya utställningssalar med information om Amos Anderson och Söderlångvik och om verken på öppningsutställningen och konserveringen av dem.

För besökarna finns en ny audioguide om Söderlångvik. Varje dag i juli månad samt lördagar utanför juli hålls korta introduktionsguidningar som hör till inträdesavgiften. Tider för dessa:

  • 13.00 svenska
  • 13.30 finska
  • Engelska enligt efterfrågan.

Museet har öppet 3.6-30.9.2021 dagligen kl. 11-17 med undantag av midsommaren.

Prova du också på Söderlångvik museums nya mobilguide! Med hjälp av din egen mobiltelefon kan du bekanta dig med museets interiörer och konst. Ta med egna hörlurar. Du kan starta guiden via länken nedan.

Utställningar


Paul Osipow
28.4-30.9.2021
Denna sommar kommer Café Söderlångvik att presentera målningar av bildkonstnären Paul Osipow (f. 1939) samt konstnärens tidigare opublicerade grafik. Osipow, vars karriär varat i mer än sextio år, är en av de mest framstående bildkonstnärerna i vårt land. Det är inte lätt att kategorisera produktionen av en konstnär som arbetat med popkonst, mer traditionell stillebenmålning och abstrakta bildämnen i någon speciell stil eller ideologi. Paul Osipow själv har sagt att han undviker teoretiserande av konst. Det viktigaste för honom är skapandeprocessen – glädjen i att måla.

Vagnsmuseum


I vagnsmuseet finns utställda en samling av gårdens gamla hästvagnar och arbetsredskap.