Våra utställningar 2022


Med nya ögon


Utställningen Med nya ögon finns i karaktärshuset på Söderlångvik gård och består av mer än hundra verk från Amos Rex omfattande samlingar av inhemska pärlor från första hälften av 1900-talet.

Liksom med restaureringen av byggnaden har den nya hängningen gjorts i 1930- och 40-talets anda, d.v.s. då Amos Anderson själv vistades i Söderlångvik. En del av de utställda verken förvärvades av Amos Anderson själv, medan andra senare köpts in av museet till dess samlingar. I den nya utställningen finns verk av bl.a Sigrid Schauman, Ellen Thesleff, Rafael Wardi, Sulho Sipilä, Alvar Cawén och Birger Carlstedt samt många konstnärer från Åboland. I samband med renoveringen har utställningsutrymmena utökats, och det nya utställningsutrymmet presenterar Amos Andersons liv och Söderlångvik gårds historia samt konserveringen av utställningens verk.

Prova på Söderlångvik museums mobilguide! Med hjälp av din egen mobiltelefon kan du bekanta dig med museets interiörer och konst. Ta med dig egna hörlurar. Du kan starta guiden via länken nedan.

Lågan


Utställningen Lågan finns på Cafe Söderlångvik från och med gårdens säsongsöppning 28.5.2022.

I den mångsidige Åbokonstnären Jan-Erik Anderssons (f.1954) utställning ingår fotografier och digitala collage samt teckningar i kombination med stilskrift på olika språk. Till helheten hör även kafébordet The Table and the Tubes och stolar ur serien Filosofens bord. I Söderlångviks park finns det flyttbara växthuset Pehr Kalm Explosion. 

Uteverk


Raija Malka: Menschen


Konstnären Raija Malka höll tillsammans med kompositören Kaija Saariaho en stor utställning på Amos Rex-museet sommaren 2021. I utställningen ingick den intima Menschen-salen med en stor boll som blickfång. Vid närmare inspektion verkade det persikorosa föremålet synnerligen mänskligt. Dess yta sken mjukt likt människans hud. Samtidigt var bollen enligt konstnären själv någon form av metafysisk varelse som verkade sväva ovanför golvet.

Nu har Raija Malkas Menschen-klot flyttats ut under den bara himlen. Här påminner den om trädgårdar från en svunnen tid där natur och konst går hand i hand. I parken stöter vi på en massiv boll som lockar oss att meditera över skulpturens väsen. Är det ett embryo, formen av världsalltet eller är det kanske den närliggande äppelträdgårdens moderfrukt? Samtidigt kan vi beundra ljusets föränderliga lek på dess yta under olika årstider.

Jan-Erik Andersson: Pehr Kalm Explosion


Jan-Erik Anderssons mobila växthus Pehr Kalm Explosion skapades för 300-års jubileet av botanisten Pehr Kalm (1716–1799). Inspirationen till det fantasifulla konstverket är växter från Kalms resor i nordamerika 1748–1751. De röda blommorna på växthusets tak föreställer släktet Kalmia som är namngivet efter Kalm. Väggornamentiken är inspirerad av växten Sassafras som Kalm tog med sig för dess vackra, treuddiga blad. Liknande växter odlas också inuti växthuset. Museiträdgårdsmästaren Aaja Peura har konsulterat konstnären vid val av växter.

Sommaren 2022 visas verket i parken i samband med konstnärens utställning Lågan i Café Söderlångvik. Ett återkommande tema i Anderssons konst är utforskandet av konstruktioner, som grillskydd, kiosker och pergolor, som sällan uppmärksammas i arkitekturhistorien. 

Övriga utställningar


Fotoutställning Purunpää


En grupp naturfotografer ställer ut bilder från den fredade Purunpää-halvön som hör till Söderlångvik gård.

Utställningen finns i auditorium Purunpää på Cafe Söderlångvik.

Vagnsmuseum


I vagnsmuseet finns utställda en samling av gårdens gamla hästvagnar och arbetsredskap.