Dela

Söderlångvik gård Årets kvalitetsproducent 2022

29.4.2022

Inhemska Trädgårdsprodukter rf har valt Söderlångvik gård till Årets kvalitetsproducent 2022 inom bär- och fruktproduktion!

Kvalitetsgård-riktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen. De finns till för att garantera att produkterna är trygga, att produktionen belastar miljön så lite som möjligt och att arbetstagarna har goda arbetsförhållanden. 

”Uppmärksamheten känns som en belöning för det målmedvetna arbetet vi gjort under de dryga 10 senaste åren. Vi har tagit del i branschens skolningstillfällen, bekantat oss med moderna fruktodlingar, lagrings och sorteringsteknik. Föryngringen och moderniseringen av själva odlingen påbörjades år 2011 och nu uppgår arealen som odlas enligt nyaste odlingsteknik till ca 21 ha. ”

”Arbetet med odling, skörd och försäljning är ett teamarbete där alla har sina viktiga roller och ansvarsområden. Kärngänget har varit det samma under alla år men därtill kommer många duktiga medhjälpare med vars hjälp ett gott resultat kan nås.”

Gårdens ansvariga trädgårdsmästare Karin Arfman

Läs mer: https://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/

Odlingens Kvalitetsgård-auditeringen görs med fyra års mellanrum. Intyget gäller i två år från auditeringsåret. Två år efter auditeringen sker en självbedömning och när den är godkänd får företaget ett nytt intyg som gäller i två år.