Söderlångvik gård


Välkommen att bekanta dig med Söderlångvik gårds omgivning och natur!

Söderlångvik gårds historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Gården omnämns första gången redan år 1511. År 1927 köpte Hufvudstadsbladets chefredaktör Amos Anderson (1878-1961) gården. Han var en av sin tids mest framstående affärsmän och kulturmecenat. Söderlångvik gårds karaktärsbyggnad har sedan 1965 fungerat som ett personhistoriskt museum över Amos Andersons privata konstsamling. Under sommarsäsongen ordnar Söderlångviks museum tillfälliga utställningar i karaktärsbyggnaden och i restaurangen Café Söderlångvik. Verksamheten på gården består av äppelträdgårdar, skogsbruk, caféverksamhet och olika evenemang. Söderlångvik gård är en levande helhet, som förvaltar ett värdefullt kulturarv och aktivt utvecklar nya verksamhetsformer.

Söderlångvik gård ägs av Föreningen Konstsamfundet r.f.